Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Regulamin

 

1. Konkurs informatyczny przeznaczony jest dla uczniów od klasy II do klasy VII szkoły podstawowej. Rozgrywany jest w 3 kategoriach wiekowych: klasa II-III, klasa IV-V, klasa VI-VII.

 

2. Państwa szkoła otrzyma komplet niezbędnych do przeprowadzenia konkursu materiałów. Materiały konkursowe zostaną przesłane do Państwa po zgłoszeniu szkoły i podaniu liczby uczniów uczestniczących w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 3 listopada 2017 r.

 

3. Konkurs będzie testem jednokrotnego wyboru składającym się z 21 pytań. Do każdego pytania podane zostaną 4 odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź może być poprawna.

 

4. Skala trudności pytań konkursowych została tak przygotowana, aby wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił.

 

5. Ogólnopolski Konkurs Informatyczny odbędzie się 23 listopada 2017 r. w Państwa szkole (godzinę ustala Szkolny Koordynator Konkursu). Czas pisania testu to 60 minut.

 

6. Po przeprowadzeniu konkursu wypełnione karty odpowiedzi należy przesłać do firmy DELTA na wskazany adres.

 

7. Organizator konkursu ogłosi wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego i przekaże wyniki oraz nagrody do Państwa szkoły w lutym lub marcu 2018 r.

 

8. W przypadku wyników wskazujących na niesamodzielną pracę uczestników konkursu, Organizator ma prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu kontrolnego lub w szczególnych przypadkach dyskwalifikacji szkoły.

 

Nagrody

 

1. Dyplom Laureata oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki.

 

2. Stypendium naukowe za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie (wysokość stypendium będzie ustalana na podstawie liczby uczniów, którzy uzyskają pierwsze miejsce oraz całkowitej liczby uczestników w danej kategorii wiekowej, maksymalna kwota to 500 zł na jedną osobę). 

 

3. Dyplom Uznania dla każdego uczestnika konkursu.

 

4. Zaświadczenie o przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Konkursu dla nauczycieli odpowiedzialnych za organizację ogólnopolskiego konkursu w szkole.

 

5. Dodatkowo uhonorujemy nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, których uczniowie zostaną laureatami.

 

6. Przewidujemy również cenne nagrody dla szkół za aktywny udział w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny”.

 

Zgłoszenie szkoły 

 

1. Zgłoszenia szkoły można dokonać wypełniając formularz na stronie: konkursy-delta.edu.pl , wysyłając formularz zgłoszeniowy e-mailem na adres: konkursy.delta@gmail.com lub telefonicznie: 691 28 28 32.

 

2. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 6 uczestników.

 

3. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca wpisowe w wysokości 9,00 zł.

 

4. Szkolny Koordynator Konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy 8,00 zł od każdego zgłoszonego uczestnika na wskazany numer konta.

 

5. Kwota 1,00 zł od każdego uczestnika pozostaje do dyspozycji szkoły na koszty związane z organizacją konkursu.

 

6. Wpłata dokonywana jest po konkursie.

 

7. Firma DELTA na życzenie wystawia faktury VAT.

 

8. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "Orzeł Informatyczny", wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!!